ANASAYFA

TARİHİ-KONUMU DOĞA VE TURİZMİ EĞİTİM-YAŞAM GELENEKLERİ

 ÜRÜNLERİ

Doğa ve Turizm

RESİM-1 BAĞIN (Dedebağ)  KALESİ

Mazgirt İlçesi Dedebağ ( Bağın) Köyü yakınındadır. İçeriye merdivenle girilir. Içinde taşlar oyularak yapılan büyük bir oda mevcuttur. Kalenin içerisindeki surlardan çok az bir kalıntı kalmıştır. Kale’de Urartu Kralı Menuas’a ait olan yazı bulunmuş ve halen Harput Müzesindedir. 1200 yılından sonra Selçukluların hakimiyetine geçmiştir.

 

RESİM-2 BAĞIN (Dedebağ) KALESİ     

 

 

 


Bağın Kaplıcası-1

BAĞIN (Dedebağ) KAPLICASI 

Mazgirt İlçesi, Dedebağ Köyündeki kaplıca, ilçe merkezine 65 km. uzaklıkta, Peri Suyu kenarındadır. Öncelikli kaplıca sınıfına giren Bağın Kaplıcasında tek kaynaktan çıkan suyun akım değeri 5 lt/sn, sıcaklığı 35 oC, PH değeri 5.0 dır. Kaplıca suyu kalsiıum sülfatlı, sodyum sülfatlı ve klorür bikarbonatlı sular grubundandır. Banyo uygulamalarına elverişli olan bu sular, romatizmal hastalıklar, kırık-çıkık ve kadın hastalıkları tedavisinde olumlu etki yapmaktadır. Kaplıca suyu içme olarak, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Metabolizma rahatsızlıklarında, banyo olarak damarları genişletir, romatizma, nevralji ve kadın hastalıklarına faydalıdır.

Kaplıca alanında, tek katlı olarak yapılan 30 yataklı konaklama tesisi ile bir yeme-içme tesisi ve çay bahçesi bulunmakta olup halen bu alanda inşaat çalışmaları devam etmektedir. Peri Suyu kenarında dik bir yamaç üzerinde yer alan kaplıca alanının çevresi bitki örtüsü bakımından çok zayıf olmakla birlikte, Peri Suyunun iki yamacındaki dik kaya yamaçları, doğal peyzaj açısından çok etkileyicidir.  

KAYNAK: www.turceli.gov.tr  ve  www.tunceli.org/

 

GOLAN KAPLICASI

Karakoçan İlçesine 18 km. uzaklıkta bulunan Golan Kaplıcası, Peri Çayının güney kıyısındadır. Saniyede 5 litre kaynayan suyun sıcaklığı 60 derecedir. İçmece ve su banyosu şeklinde kullanılmaktadır.

Golan’ın kaplıcası / Şifalıdır bekler sizi / İçte koymaz bir tek sızı / Bir gelin de görün derim.     Ali Rıza GÜZEL

KAYNAK:1- www.mizgin.net   2- www.karakocan

Peri Suyu Vadisi ve Çelekas Köprüsü        Tunceli'nin doğu sınırını oluşturan Peri Suyu, güneybatı yönünde akarak Keban Baraj Gölüne dökülmektedir. Peri Suyu Vadisinin Tunceli'ye sınır oluşturduğu kesimlerde çok dar ve dik olmamakla birlikte orman varlığı ve doğal çevre özellikleri bakımından zengindir. Kar sularıyla beslendiği için yaz aylarında da suyu bol olan Peri Suyunun Dedebağ-Bağın Kaplıcasının kuzey ve güney kesimlerinde vadinin dar ve kıvrımlı, suyun coşkun ve debisinin güçlü olduğu 3-4 km.'lik kısmı, rafting açısından elverişli potansiyele sahiptir.

Bağın kaplıcalarının bulunduğu kesimde dar bir vadide akan Peri Suyunun iki tarafındaki kayalık yamaçların oluşturduğu doğal peyzaj, görsel açıdan çekici olduğu kadar kaya tırmanışı gibi sporlar açısından da cazip niteliklere sahiptir. İlde kaplıca turizmine yönelik en önemli potansiyel olan Bağın Kaplıcasının ve 200 metre güneyde Elazığ yakasında yer alan Golan Kaplıcasının olması, Peri Suyunun bu kesiminde turizm olanaklarını çeşitlendirmektedir.

Bağın Kaplıcasının birkaç yüz metre kuzeyinde Peri Suyu kenarında, geniş bir çevreye hâkim bir tepe üzerinde Bağın Kalesi yer almaktadır. Kaplıca ve kale arasındaki vadi yamaçları, hem bitki örtüsü, hem manzara açısından, hem de doğa yürüyüşleri bakımından çekici bir güzergâh oluşturmaktadır. Peri Suyu, sportif balıkçılık açısından da uygun olanaklara sahiptir.

KAYNAK:http://www.yurdum.com

RESİMLER

 

 


Golan Kaplıcası: 1-

 

Golan Kaplıcası: -2

 

Bağın Kaplıcası-2

Gomik Kayalığı

 

Çelexas Köprüsü

Dibek Taşı

 

Peri Suyu - 1


Peri Suyu - 3

 

İncebelek Tepesi

Çeşme-3

 

Çeşme-1

Çeşme-2

ANASAYFA

TARİHİ-KONUMU DOĞA VE TURİZMİ EĞİTİM-YAŞAM GELENEKLERİ

 ÜRÜNLERİ